Více info, náš cíl


Na tomto nově vzniklém webu naleznete podrobně vyřešené a vysvětlené stovky příkladů z přijímacích zkoušek z Matematiky (později i AJ), které každý rok absolvuje více jak desítka tisíc uchazečů o studium na VŠE.
Bohužel drtivá většina neuspěje, převážně kvůli špatné přípravě, nebo úrovni matiky na střední.
S námi má však šanci každý! Tento web Vám poskytne nejen jasnou představu o všech typech příkladů, které Vás u zkoušky mohou potkat, ale také Vám polopatě vysvětlí jak se daný typ příkladu řeší!
To vše pomocí interaktivní metody videořešení s komentovaným postupem řešeném přímo studenty, kteří daný test již úspěšně absolvovali.
Posuďte sami na ukázkách řešených příkladů na úvodní stránce rozdíl mezi klasickým biflování a naší metodou s komentovaným videořešením.
Jestliže Vás naše řešené testy zaujaly, neváhejte se registrovat a získat tak přístup ke stále se rozšiřujícímu počtu příkladů a variant.
V případě Vašeho zájmu budeme tento web dále rozvíje a plnit mnoha variantami řešení a také praktickými radami, které Vám pomohou zkoušku zvládnout.
Naše úsilí Vám co nejvíce pomoci a všechna s tím spojená práce stojí mnoho času a tak do budoucna plánujeme menší zpoplatnění řešených příkladů, které budou skutečně za studentské ceny, abychom tento projekt uživili a mohli tak pomoci co nejvíce z Vás uspět u přijímacích zkoušek.

Váš tým VŠEtesty.cz