Přijímačky na VŠE


Přijímačky - z čeho se dělají, jak jsou náročné, na co je třeba se zaměřit

Přijímačky na VŠE se skládají z matematiky a u většiny fakult také z jednoho cizího jazyka (fakulta mezinárodních vztahů vyžaduje jazyky dva).
Z matematiky Vás čeká varianta obsahující 15 příkladů ( prvních 10 příkladů je za 5 bodů a dalších 5 za 10 bodů ) celkem můžete získat 100 bodů. Obvykle právě body z matiky rozhodují o úspěchu či neúspěchu v přijímacím řízení, proto je dobré si projít varianty z minulých let, které jsou příkladově skoro stejné, většinou jsou pouze pozměněná čísla. Jestliže všem typům příkladů rozumíte a nedělá Vám jejich řešení problém, pak není důvod k obavám. Důležité je začít včas s přípravou a zaměřit se na pozornost, jelikož možné odpovědi jsou udělány tak, aby v případě chyby ve výpočtu seděly s Vaším výsledkem.
Níže jsou podrobně uvedeny okruhy, které přijímací zkoušky pokrývají.

Rovnice

- Lineární
- Kvadratické
- Exponeniální
- Logaritmické
- Goniometrické
- S absolutní hodnotou
- S paramatrem
- S odmocninami
- Soustavy rovnic
- S kombinačními čísly
- S faktoriálem


Nerovnice

- Lineární
- Kvadratické
- V Součinovém tvaru
- V podílovém tvar
- Logaritmické
- Exponenicální
- S absolutní hodnotou


Posloupnosti

- Aritmetická
- Geometrická


Analytická geometrie

- Přímka v rovině
-- Obecný tvar
-- Parametrický tvar
-- Kolmice/Rovnoběžky
-- Přímka z dvou bodu

- Vektory
-- Směrový vektor
-- Normálový vektor
-- Velikost vektoru


- Kružnice
-- Obecný tvar
-- Středový tvar
-- Tečna


- Trojúhelník
-- Těžnice
-- Výška
-- Kružnice Opsana/Vepsaná


Komplexní čísla

- Imaginární/Reálná část
- Zjednodušení výrazu
- Absolutní hodnota
- Komlexně sdružené číslo
- Moavrova věta/binomická věta
- Zobrazení v Gaussově rovině
- Kvadratické rovníce s realnými parametry
-- Komplexní číslo jako kořen


Funkce

- Logartimické
- Exponencální
- Goniometrické
- Kvadratická
- Vlastnosti funkcí
-- Definiční obor
-- Duležité body
-- Rostoucí/Klesající
-- Sudá funkce


Ostatní

- Zjednodušení výrazu
-- Mocniny/odmocniny
-- S aboslutní hodntou
-- Zlomky
- V příkladech jsou přípustné všechny možné kombinace uvedených témat
Z cizího jazyka se jedná o doplňování výrazu do věty. Test obsahuje 50 úloh, každá za 2 body, celkem 100 bodů. Úroveň obtížnosti je dle našeho názoru středoškolská a pro přípravu také doporučujeme projít testy z minulých let, občas se tam dokonce vyskytují úplně stejné úlohy.
Kolik je potřeba celkem bodů pro přijetí? Vždy záleží na konkrétní fakultě, ale pokud dosáhnete hranice 160 bodů, tak Vás berou všude.
Projekt VSEtesty.cz si klade za cíl Vás co nejlépe připravit na přijímací zkoušky tak, aby to bylo skutečně efektivní a úspěšné. Každý student, bez ohledu na předešlou úroveň vzdělání, by po důkladném projití našich řešených variant měl být schopen dosahovat předem vytyčených výsledků. Ale i zde platí bonmot „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ a bez svědomité přípravy a vlastní disciplíny to prostě nejde.